TACT Mediation
Home
Informatie over mediation
TACT Mediation
Nederlands Mediation Instituut (NMI)
Toevoeging Raad voor Rechtsbijstand
Scheidingsbemiddeling
Contact
Links
Wanneer mediation?
Hoe verloopt mediation?
Wat kost mediation?
Informatie over mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling die oorspronkelijk uit Amerika komt. Bij deze vorm van conflictbemiddeling lossen de partijen hun conflict zelf op, zonder rechtbank en dure advocaten. Zij worden begeleidt bij dit bemiddelingstraject door een neutrale deskundige (de mediator).
Mediation is in principe geschikt voor alle soorten geschillen en conflicten.

Het prettige aan mediation is dat u in gesprek blijft met de andere partij en samen de ideale oplossing vindt. Dit in tegenstelling tot een gang naar de rechtbank waar de rechter de uitkomst bepaalt, een uitkomst die voor één of voor beide partijen nadelig kan zijn.
De mediator van TACT Mediation komt niet met de oplossing van het conflict, maar begeleidt de partijen bij het vinden ervan. Hierbij blijft de mediator neutraal en onafhankelijk. Waar nodig stelt de mediator kritisch vragen of geeft advies om zo het bemiddelingsproces te bespoedigen.

TACT Mediation waarborgen de volgende 3 basisvoorwaarden als basis voor een geslaagde mediation:

Neutraliteit van de mediator
De mediator is geen partij in het conflict en is ook niet gebaat bij de uiteindelijk gekozen oplossing. Juist door deze neutraliteit wordt een omgeving geschapen waar partijen zich veilig kunnen voelen om gezamenlijk op zoek te gaan naar hun eigen oplossing.
Wel zal de mediator werken aan het verbeteren van de communicatie en relatie tussen partijen, om ervoor te zorgen dat een volgend conflict zonder inbreng van een mediator opgelost kan worden.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding 
De praktijk laat zien dat het vinden van een oplossing voor een conflict alleen mogelijk is, wanneer de partijen elkaar (weer) vertrouwen. Tijdens de mediation wordt er dus actief gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen.
Als partijen elkaar vertrouwen, voelen ze zich veilig en kunnen ze datgene vertellen wat nodig is om het conflict op te lossen.
Mede om deze reden valt alles wat tijdens onze mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt uiteraard ook voor de mediator.
 
Vrijwilligheid
Deelname aan een mediation is altijd vrijwillig.
Als een partij gedwongen meedoet aan een mediation, dan zal deze partij niet achter de uitkomst van de mediation staan. En daarmee is de mediation dan feitelijk mislukt.
Vrijwillig meedoen aan een mediation betekent ook, dat iedere partij tijdens het mediationproces op ieder moment er mee kan stoppen. De andere partij of de mediator kan de stoppende partij niet verplichten door te gaan. 
Wel mag aan de partij, die wil stoppen met het mediationproces, de vraag gesteld worden "wat hij denkt te bereiken met het stoppen van de mediation, aangezien het conflict nog niet is opgelost".

De mediators van TACT Mediation zorgen ervoor dat aan deze drie uitgangspunten wordt voldaan bij elke mediation. Op die manier kunnen zij u bij ieder conflict begeleiden naar de ideale oplossing. 


Bel meteen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en krijg het eerste uur gratis: 06-14685763
Home
Informatie over mediation
TACT Mediation
Nederlands Mediation Instituut (NMI)
Toevoeging Raad voor Rechtsbijstand
Scheidingsbemiddeling
Contact
Links