TACT Mediation
Home
Informatie over mediation
TACT Mediation
Nederlands Mediation Instituut (NMI)
Toevoeging Raad voor Rechtsbijstand
Scheidingsbemiddeling
Contact
Links
Wanneer mediation?
Hoe verloopt mediation?
Wat kost mediation?
Wat kost mediation?
Als u kiest voor TACT Mediation voor het oplossen van uw conflict, bent u veel goedkoper uit dan wanneer u hier een advocaat voor inschakelt. Dit heeft verschillende oorzaken:
  •  U heeft samen één  mediator in plaats van voor iedere partij een eigen advocaat. Dit bespaart u al snel de helft van de kosten!
  • Een gemiddelde mediation duurt veel korter dan een vergelijkbaar proces bij advocaten en de rechtbank. Een korter proces betekent ook een lagere rekening.
Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit;
  • de contacturen, waarin wij gezamenlijk met u en de andere partij de gesprekken voeren
  • de administratieve uren, waarin wij oa de gesprekken uitwerken in verslagen, de gesprekken voorbereiden en de vaststellingsovereenkomst opmaken.
Kosten
Wij rekenen een apart tarief voor de verschillende werkzaamheden, zijnde de contacturen voor de mediation en de administratieve uren.
Wij staan voor openheid naar onze klanten en geven continu inzage in de kosten die je kunt verwachten. Wij starten het proces altijd met een vrijblijvend eerste kennismakingsgesprek. In dit gesprek geven onze mediators korte informatie over de verschillende stappen van de mediation en kun je ook alle vragen stellen waar je mee zit. Tijdens dit eerste vrijblijvende consult zullen wij (kort) ingaan op jullie persoonlijke situatie zodat wij een inschatting van de tijdsduur en globale kosten kunnen geven.

Uitgangspunt van de mediation is dat de kosten door beide partijen 50-50 gedragen worden. In de mediationovereenkomst kan hier schriftelijk van afgeweken worden. 

Eventuele extra kosten (zoals voor de huur van een externe locatie) komen hier bovenop.

Wij rekenen graag voor u uit wat de mediation gaat kosten. Kennismaken is altijd vrijblijvend en als we met elkaar doorgaan, is het eerste uur van de mediation gratis.
 
De locatie
Voor een geslaagde mediation is het noodzakelijk dat beide partijen zich op hun gemak voelen. Daarom zijn wij flexibel in de locatie van de mediations. Wij hebben een kantoor met 2 spreekkamers, waar de mediation kan plaatsvinden. Er zijn geen additionele kosten voor het gebruik van ons eigen kantoor.  
Wilt u echter dat de mediation bij u thuis plaatsvindt, bijvoorbeeld omdat u dan geen oppas hoeft te regelen voor de kinderen? Dan is dat voor ons ook geen enkel probleem, wij komen graag naar u toe. Voor mediations binnen Lelystad rekenen wij in ieder geval geen reiskosten. Woont u buiten Lelystad? Informeer dan naar de hoogte van de eventuele reiskosten.

Toevoeging
Vanuit de overheid is een financiële ondersteuning mogelijk in bepaalde gevallen, de toevoeging. Deze toevoeging is afhankelijk van het inkomen en vermogen van beide partijen. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage van € 53 of € 105 (bedragen 2014).
De overheid verleent deze toevoeging alleen als de mediator ingeschreven is bij de Raad voor Rechtsbijstand. Hiervoor moet de mediator niet alleen NMI-gecertificeerd zijn, maar ook voldoen aan andere deskundigheidseisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt.  
De mediators van TACT Mediation zijn de enige twee mediators in Lelystad die zijn ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Hierdoor kunnen zij dus als enigen in de regio werken op basis van toevoeging. 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze financiële ondersteuning of heeft u nog andere vragen hierover?  Kijk op onze pagina, "Toevoeging Raad voor Rechtsbijstand" of neem contact met ons op.

Offerte
Bij het eerste gesprek, kunnen wij op basis van het conflict en uw wensen een inschatting maken van de duur van de mediation en de bijbehorende kosten. Ook vooraf, kunnen wij u vaak al een inschatting geven van de kosten.Voor een inschatting van de kosten van de mediation bel 06-14685763
Home
Informatie over mediation
TACT Mediation
Nederlands Mediation Instituut (NMI)
Toevoeging Raad voor Rechtsbijstand
Scheidingsbemiddeling
Contact
Links