TACT Mediation
Home
Informatie over mediation
TACT Mediation
Nederlands Mediation Instituut (NMI)
Toevoeging Raad voor Rechtsbijstand
Scheidingsbemiddeling
Contact
Links
Foort stelt zich voor
Fiora stelt zich voor
Fiora stelt zich voor

Fiora Jagt, NMI gecertificeerde mediator

Sinds enkele jaren ben ik bezig met het vak mediation en ben tot de conclusie gekomen dat dit vak goed bij mij past. Ik heb altijd al veel belangstelling gehad voor communicatie, wat ook geleid heeft tot het volgen van de mediationopleiding. Het oplossen van problemen, maar juist ook het voorkomen van problemen en het verbeteren en werken aan de onderlinge relatie, zijn zaken waar ik graag mijn bijdrage aan lever en waar ik energie van krijg.
 
Inmiddels heb ik (gezamenlijk met mijn vader) een tiental mediationzaken afgerond. Het vastleggen van de gemaakte afspraken in een vaststellingsovereenkomst, is altijd weer een mooi moment. Wanneer klanten tevreden met de oplossing, hun eigen oplossing,  onze praktijk uitlopen, heb ik mijn doel bereikt.

Mijn werkervaring heb ik opgedaan in de financiële dienstverlening. Na bijna 10 jaar bij een grote Nederlandse bank gewerkt te hebben,  ben ik nu werkzaam als Financieel Interim Professional. In deze rol vervul ik steeds tijdelijke functies in de financiële sector, op plekken waar door tijdelijke onderbezetting of projecten, extra handen en inzet noodzakelijk zijn.


Dankzij mijn opleidingen maar ook mijn werkervaring heb ik de nodige kennis van financiële producten. Deze kennis komt goed van pas bij een grote verscheidenhied aan problemen. Veel problemen, conflicten of geschillen, kennen namelijk een financieel component. Wanneer cliënten dit vragen, kan ik dan ook de pet van adviseur opzetten en meedenken over mogelijke financiële gevolgen van bepaalde besluiten. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van een scheiding voor een lijfrente constructie. Wanneer klanten vragen hebben over juridische zaken, maar ook over gevolgen voor eventuele sociale zekerheid, kan ik leunen op de kennis en kunde van mijn vader.

Wanneer ik een mediation accepteer, ga ik samen met jullie op zoek naar het optimale resultaat. Ik ben neutraal in het proces en heb geen vooroordeel over de oplossing, maar ik ga wel samen met jullie het proces van het zoeken naar de oplossing in. Ook ik wil graag de mediation zien slagen en jullie met de voor jullie ideale oplossing, zien weglopen. Daar ga ik dan ook voor en daar steek ik mijn energie in.
Dat betekent dat ik ervoor zorg dat jullie je veilig voelen, dat ik zorg dat er ruimte is om het gehele verhaal op tafel te leggen en dat er door alle partijen actief gewerkt wordt aan een oplossing.
Als gecertificeerd mediator ben ik verantwoordelijk voor de waarborging van dit alles. Op deze manier zorg ik ervoor dat mijn doel bereikt wordt en jullie met vertrouwen de toekomst instappen.
 
Fiora Jagt
Gecertificeerd NMI mediator,  Rechtbankmediator


Bel voor een afspraak met mediator Fiora Jagt 06-14685763
Home
Informatie over mediation
TACT Mediation
Nederlands Mediation Instituut (NMI)
Toevoeging Raad voor Rechtsbijstand
Scheidingsbemiddeling
Contact
Links