TACT Mediation
Home
Informatie over mediation
TACT Mediation
Nederlands Mediation Instituut (NMI)
Toevoeging Raad voor Rechtsbijstand
Scheidingsbemiddeling
Contact
Links
Wanneer mediation?
Hoe verloopt mediation?
Wat kost mediation?
Hoe verloopt mediation?

Omdat elk conflict anders is, passen de mediators van TACT Mediation de werkwijze van de mediation op ieder afzonderlijk conflict aan. Hieronder staat een algemene beschrijving van het verloop van de conflictbemiddeling.  

1.       Het kennismakingsgesprek: nadat het conflict bij ons is aangemeld (door één van de partijen of door de rechtbank, juridisch loket of andere doorverwijzer) wordt een eerste gesprek ingepland. Tijdens dit gratis kennismakingsgesprek wordt uitleg gegeven over conflictbemiddeling, het proces, de duur en de verwachte kosten. Dit gesprek is vooral belangrijk om kennis te maken met uw mediator. Indien  "het klikt" tussen partijen en de mediator, wordt de mediationovereenkomst getekend. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten van partijen en mediator tijdens het mediationproces. Na het tekenen van de overeenkomst kan de mediation echt van start.
 
2.       De intake of exploratie: na het kennismakingsgesprek wordt het eerste echte gesprek van de mediation gepland. Indien noodzakelijk voor het begrijpen van het conflict en of voor de oplossing, zullen wij beide partijen van te voren een lijst sturen met de benodigde informatie. Tijdens de intake krijgen wij een duidelijk beeld van het lopende conflict en de deelproblemen waar deze uit bestaat. Hierdoor weten wij ook welke zaken er besproken moeten worden tijdens de mediation. In gezamenlijk overleg stellen we een logische volgorde van de onderwerpen vast.
 
3.       De onderhandeling: nu begint de daadwerkelijke conflictbemiddeling. Over alle onderwerpen die eerder zijn vastgesteld wordt gesproken om tot een oplossing te komen.  

4.       Vaststellingsovereenkomst: als de ideale oplossing is gevonden, wordt deze door onze mediator vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierin staat precies beschreven wat tijdens de mediation is afgesproken, welke oplossingen zijn bedacht en hoe die oplossingen zullen worden bereikt/ uitgevoerd.
 
5.       Einde: Het mediationproces eindigt officieel met het tekenen van de vaststellingsovereenkomst. Hiermee binden beide partijen zich aan de uitkomst die tijdens de conflictbemiddeling is besproken.

Over het algemeen zijn twee tot vijf bijeenkomsten van één tot twee uur nodig om het geschil door te spreken en tot een oplossing te komen. 


Bel voor meer informatie over het mediation proces 06-14685763
Home
Informatie over mediation
TACT Mediation
Nederlands Mediation Instituut (NMI)
Toevoeging Raad voor Rechtsbijstand
Scheidingsbemiddeling
Contact
Links