TACT Mediation
Home
Informatie over mediation
TACT Mediation
Nederlands Mediation Instituut (NMI)
Toevoeging Raad voor Rechtsbijstand
Scheidingsbemiddeling
Contact
Links
Toevoeging Raad voor Rechtsbijstand


Wanneer komt u in aanmerking voor toevoeging?

Wanneer u qua inkomen en vermogen onder een bepaalde grens zit, kunt u in aanmerking komen voor een gesubsidieerde bijdrage (de zogenaamde toevoeging) van het Rijk. Als u in aanmerking komt voor de toevoeging, dan blijven uw kosten voor de mediation procedure beperkt tot een eigen bijdrage. De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) is de instantie die deze toevoegingen regelt. Zij controleren uw aanvraag en doen ook de uitbetalingen.

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor toevoeging, wordt er gekeken naar uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit noemen we het peiljaar. Deze gegevens worden door de RvR opgevraagd bij de Belastingdienst. Uw inkomen en vermogen mogen niet te hoog zijn.

Inkomen
Wanneer u in aanmerking komt voor toevoeging geldt: hoe hoger uw inkomen in het 2012, hoe hoger uw eigen bijdrage is. U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand wanneer uw verzameljaarinkomen hoger is dan € 25.200 (voor alleenstaanden) of € 36.100 (voor niet-alleenstaanden). Doet u geen belastingaangifte, dan gaat men uit van uw belastbare inkomen.

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin
Alleenstaand
Eigen bijdrage bij mediation
t/m € 25.200
t/m € 18.000
€ 53
€ 25.201 t/m € 36.100
€ 18.001 t/m € 25.2600
€ 105
Vanaf € 36.101
Vanaf € 25.601
Geen toevoeging

Vermogen
Naast uw inkomen, wordt er ook naar uw vermogen gekeken. U heeft geen recht op gesubsidieerde mediation als uw vermogen van 2012 meer was dan het zogenaamde "heffingvrije vermogen". Met andere woorden: betaalde u belasting in box 3 dan wordt de aanvraag afgewezen. Voor meer informatie over het heffingvrije vermogen kijkt u op de website van de belastingdienst.

Is uw inkomen of vermogen sterk gedaald?
De Raad kijkt in 2014 naar uw inkomen en vermogen in 2012. Maar als u sinds 2012 opeens heel veel minder bent gaan verdienen, kunt u de Raad vragen om naar uw situatie in 2014 te kijken. Dit heet een 'verzoek om peiljaarverlegging'. Wij kunnen u helpen met het aanvragen van dit verzoek.

U hoeft de aanvraag niet zelf te doen
Wij vragen namens u de toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze aanvraag wordt door uw mediator ingediend na ondertekening van de mediation overeenkomst.
  


Bel voor meer informatie over gesubsidieerde mediation 06-14685763

Home
Informatie over mediation
TACT Mediation
Nederlands Mediation Instituut (NMI)
Toevoeging Raad voor Rechtsbijstand
Scheidingsbemiddeling
Contact
Links