TACT Mediation
Home
Informatie over mediation
TACT Mediation
Nederlands Mediation Instituut (NMI)
Toevoeging Raad voor Rechtsbijstand
Scheidingsbemiddeling
Contact
Links
Wanneer mediation?
Hoe verloopt mediation?
Wat kost mediation?
Wanneer mediation?

TACT Mediation kan u zowel bijstaan in particuliere als in zakelijke conflicten. Bij particuliere conflicten kunt u bijvoorbeeld denken aan echtscheiding of andere familiezaken, burenruzies,  maar ook conflicten met de gemeente of uitkeringsinstanties. Bij zakelijke conflicten kunt u denken aan het beëindigen van een arbeidsrelatie en conflicten binnen of tussen bedrijven en organisaties. Mediation als conflictbemiddeling wordt ook steeds meer ontdekt door de overheid bij conflicten met burgers (bijvoorbeeld bij het behandelen van bezwaarschriften).

Hoewel ieder conflict in principe geschikt is voor mediation, moeten de betrokken partijen wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten beide partijen open staan voor conflictbemiddeling en moet communicatie tussen de partijen (uiteindelijk weer) mogelijk zijn.
 
TACT Mediation staat klaar voor u wanneer u:
·         De oplossing in eigen hand wilt houden.
·         De goede relatie met de andere partij wilt behouden (of juist weer wilt opbouwen).  Bijvoorbeeld omdat u blijft samenwerken of vanwege het contact met uw kinderen.
·         Bereid bent om met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden. 
·         Begeleidt wilt worden door een onafhankelijk en neutraal persoon.
·         Op zoek bent naar een creatieve oplossing die beter bij u past dan een juridische beslissing.
·         Wel problemen hebt met het communiceren met de andere partij, maar toch samen het conflict op wilt lossen.  
 
De voordelen van het inschakelen van TACT Mediation zijn:
·         Het proces verloopt sneller dan een juridische procedure.
·         Conflictbemiddeling is vaak goedkoper dan een juridische procedure (u schakelt maar één mediator in en de kosten kunt u delen).
·         U bepaalt samen de beste oplossing, waardoor deze het beste bij u beide past.
·         De bemiddeling heeft een informeel karakter.
·         Door de deskundige begeleiding wordt de inspraak van beide partijen gewaarborgd. 
·         In plaats van te denken in problemen wordt gedacht in oplossingen. Samen werken we vanuit het verleden naar de toekomst.
 
Wanneer is mediation niet zo een goede optie? 
·         Als een van de partijen onder geen voorwaarde wilt deelnemen aan conflictbemiddeling. 
·         Als er geen volmacht is om bepaalde beslissingen te nemen.
·         Als samen aan een tafel zitten onmogelijk is vanwege hoog opgelopen emoties of fysieke dreiging.
·         Als een rechterlijke uitspraak nodig is (bijv. bij beslaglegging).


Als u wilt weten of TACT Mediation kan helpen bij uw conflict belt u met 06-14685763
Home
Informatie over mediation
TACT Mediation
Nederlands Mediation Instituut (NMI)
Toevoeging Raad voor Rechtsbijstand
Scheidingsbemiddeling
Contact
Links